เงินเฟ้อไทยเดือน ก.พ. 66 เพิ่ม 3.79% ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

เผย ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนก.พ.66 อยู่ที่ระดับ 108.05 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น 3.79% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนม.ค.66 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเป็นอัตราที่ต่ำสุดในรอบ 13 เดือน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงมาจากราคาพลังงาน และอาหารสดที่ปรับตัวลดลงเป็นสำคัญ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.) เพิ่มขึ้น 4.40%

ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนก.พ. อยู่ที่ระดับ 104.17 ทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 1.93% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 2 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 2.48%

โดยอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาลง พร้อมคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส 1/66 จะเพิ่มขึ้นไม่เกินระดับ 4%

อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์จะมีการปรับประมาณการเงินเฟ้อของปี 66 ใหม่อีกครั้งในการแถลงเดือนหน้า เนื่องจากสมมติฐานสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, อัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมันในตลาดโลก ในขณะที่ปัจจุบันให้กรอบเงินเฟ้อไว้ที่ 2.0-3.0%

ข่าวอื่นๆ KKP อัดโปรโมชั่นเงินฝากออนไลน์ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.85%