พาณิชย์เผยธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงกำไรพุ่ง

พาณิชย์เผยธุรกิจ

พาณิชย์เผยธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงกำไรพุ่ง

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ พบว่า ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงเติบโตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) โดยปี 2563 จดทะเบียนจัดตั้ง 63 ราย ทุนจดทะเบียน 101 ล้านบาท, ปี 2564 จัดตั้ง 68 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย หรือ 8% ทุน 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือ 17% และปีที่ผ่านมา จัดตั้ง 130 ราย เพิ่มขึ้น 62 ราย หรือ 91% ทุน 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท หรือ 77% ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2565 มีธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศ 562 ราย คิดเป็น 0.06% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ มีมูลค่าทุน 1,359 ล้านบาท คิดเป็น 0.006% ของทุนธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในไทย

พาณิชย์เผยธุรกิจ

ขณะที่ผลประกอบการก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปี 2563 มีรายได้รวม 3,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 578 ล้านบาท หรือ 20% จากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 2,933 ล้านบาท มีกำไร 46 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรือ 20% จากปี 2562 ที่มีกำไร 57 ล้านบาท ส่วนปี 2564 รายได้รวม 4,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 755 ล้านบาท หรือ 22% กำไร 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือ 176% ธุรกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มีมูลค่าการลงทุน 1,334 ล้านบาท คิดเป็น 98% ของการลงทุนในธุรกิจทั้งหมด ขณะที่การลงทุนจากต่างชาติสูงสุด คือ จีน มูลค่า 5.15 ล้านบาท

“หากพิจารณาแนวโน้มมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงพบว่า ปี 2564 มีมูลค่าสูงถึง 44,592 ล้านบาท คาดการณ์ว่าปี 2569 ตลาดสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าสูงถึง 66,748 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 8.4% ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้กับธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง การลงทุนที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการขายอาหารสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้น โดยปี 2564 เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2563 ขณะที่ปีที่ผ่านมา คาดว่ามีปริมาณขาย 929 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 8%”.

อ่านข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คมนาคมรายงานผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย