ซีเอสอาร์ “นิปปอนเพนต์” ชู AYDA หนุนนักออกแบบสู่อินเตอร์

งานออกแบบ

“งานออกแบบ จะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยเฉพาะงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่นอกจากเน้นดีไซน์แล้ว

ต้องเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วย และต้องกล้าหลุดจากกรอบเดิม ๆ” อันถือเป็นแนวคิดหลักของโครงการ Asia Young Designer Awards (AYDA) โครงการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ ที่บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปี ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “FORWARD : Human-Centred Design” หรือ “การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง”

ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการผลักดันให้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีทักษะความรู้ด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (architecture) และการออกแบบตกแต่งภายใน (interior design) สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลัก

ผ่านการสร้างกระบวนการคิด สังเกตพฤติกรรม และเรียนรู้ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการใช้งานที่แท้จริง ด้วยการนำผลจากการเรียนรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานในการตอบสนองความต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

โดยล่าสุด “ศุภกร ฉันทกิจวัฒนา” นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบผลงาน Illegal Settlement in Chiang Mai คว้ารางวัล Gold Winner จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ “ทรวงชนก วงศ์พลกฤต”นักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับผลงานออกแบบ Melodium คว้ารางวัล Gold Winner จากสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มาครองได้สำเร็จ

พร้อมกับเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Asia Young Designer Summit ในประเทศพันธมิตร เพื่อเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้าแข่งขันการออกแบบร่วมกับผู้ชนะจากอีกหลากหลายประเทศ เพียงแต่ปีนี้โครงการดังกล่าวดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์

และหากสามารถชนะในระดับเอเชียจะมีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard’s Graduate School of Design สหรัฐอเมริกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

งานออกแบบ

“ณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล” ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า นอกจากการผลิตสีที่มีคุณภาพออกมาให้ผู้บริโภคแล้ว นิปปอนเพนต์ยังจัดทำกิจกรรมการประกวด AYDA อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งถือเป็นพาร์ตหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์ขององค์กร ที่มีเป้าหมายอยากจะพัฒนาแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ UN Sustainable Development Goals 4 ข้อหลัก ๆ ได้แก่ เรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน, เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ซึ่งเป้าหมายทั้ง 4 ข้อ สื่อสารออกมาผ่านผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ ที่ให้ความสำคัญในการคิดหานวัตกรรมห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมของโลกมากขึ้น เพราะการประกวดครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

เนื่องจากนิปปอนเพนต์ดำเนินโครงการมากว่า 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2551 ในหลายประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เวียดนาม, จีน, ฮ่องกง และไต้หวัน”

“เพื่อจุดประกายให้นักศึกษาสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยผลงานการออกแบบจะต้องสร้างประโยชน์แก่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากธีมหลักของทุกปีมักโฟกัสเรื่องของดีไซน์”

“แต่ปีนี้นิปปอนเพนต์มองว่า การออกแบบที่ยั่งยืน คือ การมองคนในอนาคต โดยให้โฟกัสที่สังคมนั้น ๆ หรือผู้คนที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ ว่าจะทำอะไรเพื่อไปตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่”

“โดยเปรียบอาคารเป็นเหมือนดนตรี ส่วนมนุษย์ที่อยู่ในอาคาร คือ นักดนตรี ซึ่งดิฉันคิดไอเดียนี้ขึ้นมาจากกลไกความดันอากาศที่เกิดจากความแรงของคลื่นน้ำที่มากระทบอาคาร ส่งออกเป็นเสียงสูงต่ำตามท่อเสียง ทั้งยังให้ผู้คนเล่นดนตรีในอาคารได้คล้ายกับการเล่นเปียโน หรือออร์แกน”

“โดยใช้เท้าเหยียบคีย์จนเกิดเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนสามารถผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงของธรรมชาติ จนช่วยบรรเทาความทุกข์ความเครียดของผู้คนทุกเพศทุกวัย ด้วยการใช้สุนทรียะในการเยียวยาจิตใจ และอารมณ์เพื่อเป็นสถานที่สังสรรค์ของชุมชน”

“โครงการนี้มีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สังสรรค์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฟังเพลงหรือพักผ่อน ทั้งยังเป็นพื้นที่ออกกำลังกายหรือเป็นพื้นที่จัดแสดงก็ได้ เพราะเราออกแบบให้มีความ universal ปรับได้ทุกการใช้งาน และเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “NAKITA” เสื้อผ้าแบรนด์ไทยที่พางานชนเผ่าไปอวดชาวโลก ในงานปารีส แฟชั่น วีค